Ny rutin gör besök på boenden möjliga

Omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun har tagit fram en ny rutin för anhörigbesök under coronapandemin. Besöken ska ske utomhus och rutinen gäller både för vård- och omsorgsboenden och för gruppbostäder.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden och på gruppbostäder infördes tidigare i år för att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19. Omsorgsförvaltningen har nu utarbetat en ny rutin för säkra mötesplatser som bland annat innebär ytdesinficering av de stolar och bord som ställts i ordning för besök på varje boende. Anhörigbesöken sker utomhus och tid för besök bokas via personalen.

Besöksförbud gäller fortfarande inomhus.