Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft 1 juli

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om det funnits anledning till en tillfällig stängning.

Enligt det nya lagförslaget har kommunerna utöver tillsynen även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder föreslås att gälla från den 1 juli till och med den 31 december 2020

De krav som ställs på serveringsställena (2§) för att se till att smitta undviks mellan sällskap handlar om utformning av lokaler, organisation och rutiner som tex;

  • Se till att det är minst 1,5 m mellan sällskapen.
  • Mat och dryck skall intas sittande. Om gästen sitter vid baren gäller 1,5 m avstånd även där.
  • Tillhandahålla skriftlig information om hur smitta skall undvikas, skall finnas uppsatt.
  • Handsprit eller möjlighet till handtvätt skall finnas.
  • Verksamhetsansvarig skall ha en rutin för att utbilda sin personal i gällande lagstiftning.
  • Utformning av lokalen så att allmän trängsel undviks tex vid toaletter, spelautomater, bufféer och dylikt
  • Organisera verksamheten tex könummer, golvmarkeringar, hovmästare som styr placering.

Kommunernas tillsynsarbete är en viktig del i att minska spridningsrisken och kommunen ska göra vad vi kan för att bistå verksamheterna i det arbetet. För våra serveringsställen i kommunen ska kunna fortsätta sin verksamhet krävs det att vi alla samarbetar och tar ansvar. Detta vill vi göra genom att vi alla; kommunen, myndigheten, verksamheterna och befolkningen samarbetar kring hur vi bäst uppfyller lagen och minskar smittspridning.

På Ljusdals kommuns hemsida finns en E-tjänst där allmänheten kan lämna in klagomål och synpunkter om trängsel på serveringsställen.

Kommunens miljöenhet i samarbete med Närljus bjuder in alla berörda serveringsställen till ett informationsmöte via webben tisdagen den 23/6 kl 19 och onsdagen den 24/6 kl 8.

Kontakt
Maria Almström-Svensson
0651 – 181 41
maria.almstrom-svensson@ljusdal.se

Margaretha Svensson
0651 – 761 427
margaretha.svensson@ljusdal.se

Ann-Catrin Stolt
0651 – 180 19
ann-catrin.stolt@ljusdal.se