Nya skärpta regler för serveringsställen gällande trängsel och serveringstillstånd

Med anledning av ökad smittspridning av covid-19 har en ändring beslutats i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ändringen gäller från och med 24 december 2020.

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att;

  • Sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
  • Antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

Är besökarna en barnfamilj med små barn kan små avsteg accepteras. T.ex. kan en familj med två föräldrar och tre mindre barn få sitta tillsammans.

Allmänna råd

För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.

För verksamheter med serveringstillstånd gäller:

Ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Beslutet togs den 22 december 2020 och gäller ifrån den 24 december 2020

Regeringen har beslutat att förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ändras så att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska vara förbjuden mellan klockan 20:00 och 11:00. Det skärpta förbudet träder ikraft den 24 december 2020 och gäller fram till den 15 januari 2021. Därefter ska förbud mot att servera alkohol efter klockan 22:00 åter gälla till utgången av februari 2021.

Allmänt råd

Servering av mat, lättdryck och folköl får påbörjas igen efter att en viss tidsperiod, förflutit (passerat) sedan serveringen av övriga alkoholdrycker har avslutats klockan 22:00 och restaurangen utrymts och tömts på gäster klockan 22:30.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället skall vara stängt minst en timme innan det åter öppnas för servering av mat, lättdryck och folköl. Dessa allmänna råd trädde ikraft under vecka 50.

Ovanstående allmänt råd gäller även den tillfälliga ändringen i förordningen avseende tillfälligt förbud mot servering av alkohol mellan klockan 20:00 och 11:00. Restaurangen skall vara utrymd och tömd på gäster klockan 20:30.

Mer information gällande dessa ändringar finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Förordningarna med ändringar finns att hitta på regeringens hemsida.

Kontakta oss gärna vid frågor:

Miljöenheten
0651 - 181 41
miljo@ljusdal.se

Alkohol- och tobakshandläggningen
Margareta Andersson
073 - 085 50 71
margareta.meka.andersson@ljusdal.se