Nya hygienrutiner vid nära vårdinsatser

Ljusdals kommun har noggrant följt utvecklingen av rekommendationer gällande hygienrutiner för att stoppa spridning av covid-19. I dagsläget har Folkhälsomyndigheten öppnat för kommuner kan överväga att använda munskydd eller visir som en extra åtgärd. Socialstyrelsen rekommenderar att man i vissa situationer bär skydd för ansiktet.

Med hänsyn till försiktighetsprincipen och i diskussion med Region Gävleborgs Smittskydd och Vårdhygien har Ljusdals kommun därmed beslutat att visir ska bäras vid omvårdnadsarbete där personal kommer inom en meter från brukare/kund även där ingen smitta misstänks. Detta gäller inom all kommunal vård och omsorg, inklusive hemtjänst. All personal som berörs kommer utbildas i hur man säkert använder visir, samtidigt som alla basala hygienrutiner fortfarande ska följas.

Det är jätteviktigt att man inte känner att man kan släppa på de vanliga hygienrutinerna när visir används. Det är inte heller enkelt att arbeta med sådana här skydd på hela tiden, det blir varmt och svettigt, och använder man det på fel sätt så är det inte effektivt. Men vi vet att vår personal är duktiga och ansvarstagande, och därmed känner vi att det här extra skyddet kan introduceras. Om vi kan rädda bara en sårbar person från att smittas så tycker vi att det är värt det, säger Elisabeth Persson-Calderon, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Ljusdals kommun.

Syftet är alltså att minska smittspridningen till våra kunder och brukare från personalen och visiren kommer användas i moment där man arbetar på nära håll med personer som tillhör en riskgrupp. Skyddet är en extra åtgärd och förutsätter att man följer alla basala hygienrutiner.

Att skydda de äldre och andra i riskgrupper är oerhört viktigt och vi vet att risken för att smittan sprids är stor, det har vi sett i många delar av landet. Därför har vi bestämt oss för att ytterligare förstärka arbetet för att stoppa smittspridningen, förutom det vi redan gör som till exempel kohortvård, skydd vid misstänkt smitta och andra åtgärder som rekommenderas av Region Gävleborg, säger Ingrid Sundström, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.