Nya anpassningar för kommunens idrottshallar, kulturskolan och biblioteken

Ljusdal kommun följer Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd och öppnar för ungdomar födda 2002 och senare att delta i organiserad idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet, inomhus och utomhus. Folkbiblioteken öppnar för besökare och alla verksamheter har att förhålla sig till pandemilagens förordning som säger att varje besökare ska ha 10 m² till sitt förfogande.

8 till 21 februari gäller följande:

Kulturskolan och Slottehubben

  • Kulturskolans verksamheter håller öppet och tillåter undervisning på plats för elever födda 2002 och senare. Äldre elever erbjuds undervisning på distans.
  • Undervisning i körsång och blåsorkester samt annan ensembleverksamhet startas.
  • Slottehubbens lokaluthyrning är stängd.

Folkbiblioteken

  • Folkbiblioteken håller öppet men med begränsat antal samtidiga besökare. Viss möjlighet till läsning av dagstidningar erbjuds, liksom bokning av dator för nödvändiga ärenden. Besökare uppmanas att hålla sitt ärende kort.
  • Möjlighet att beställa/reservera böcker för avhämtning utomhus finns kvar.

Skolbiblioteken

  • Skolbiblioteken håller öppet med begränsat antal låntagare i lokalerna samtidigt.

Idrottshallar, simhallen och bandyarenan

  • Idrottshallar, inklusive tennishallen, är stängda för uthyrning. Undantag är organiserad föreningsverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare. Samtliga idrottsföreningar ska förhålla sig till pandemilagens förordning som säger att besökare ska ha 10 m² till sitt förfogande samt respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer.
  • Bandyarenan, IP, är öppen för allmänhetens åkning. Max 60 personer på isen samtidigt, duschar och omklädningsrum hålls stängda. I övrigt är IP stängd med undantag för organiserad föreningsverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare, för skolverksamhet och för LBK:s A-lag. Ingen publik vid matcher.
  • Simhallen i Färila är endast öppen för skolverksamhet och simundervisning.

Fritidsgårdarna

  • Information kommer vecka 6.