Nationellt besöksförbud på alla äldreboenden från 1 april

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Beslutet träder ikraft den 1 april.