Närundervisning för alla högstadieelever från 8 februari

De senaste veckorna har de flesta elever i årkurs 7 och 8 haft delvis fjärr- och distansundervisning för att motverka smittspridning av covid-19. 8 februari återgår eleverna till närundervisning i skolan.

Elever i årkurs 9 har haft närundervisning sedan 29 januari. Eftersom inga rekommendationer om distansundervisning kommit från Smittskydd Gävleborg återgår, enligt tidigare planering, årkurs 7 och 8 till närundervisning i skolan från 8 februari. Grundsärskolan har haft närundervisning hela pandemitiden.

Ljusdals kommun följer dagligen smittläget och skulle utvecklingen förändras kan åtgärder vidtas med kort varsel.