Mycket allvarligt covid-läge i Ljusdals kommun

Graf region gävleborg

Bild/Källa: Region Gävleborg

Antalet sjukdomsfall av covid-19 ökar drastiskt i Ljusdals kommun enligt Region Gävleborgs statistik. Nu är det allvar.

Ljusdals kommun har nu stängt ytterligare verksamheter samt förlänger tidigare beslutade stängningar av exempelvis simhallen och fritidsgårdar. Läs mer om de lokala anpassningarna som Ljusdals kommun gjort här: www.ljusdal.se/corona

  • Ingen ska förhandla med sig själv för att hitta sätt att kringgå de skärpta råden. Alla måste ta sitt ansvar, oavsett veckodag, storhelg eller annan högtid, säger Josefin Jarlheden, säkerhetschef.

Utvecklingen av covid-smittade innebär en hård belastning på kommunens vård- och omsorgspersonal, på hälsocentralerna, på sjukhusen och Region Gävleborgs medarbetare.

  • Det är en mycket god gärning att begränsa sina kontakter till dem man lever med och på så sätt bidra till att minska smittspridning och att rädda liv, säger Nicklas Bremefors, kommunchef.