Mötesplatsen för nyanlända stängs

Från och med onsdag den 18 november håller Mötesplatsen för nyanlända stängt. Beslutet är taget mot bakgrund av de nya skärpta råden för att minska smittspridning av covid-19 och gäller tills vidare.

Mötesplatsen är en samverkan mellan Ljusdals kommuns flyktingenhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten med syfte att underlätta och effektivisera nyanländas myndighetskontakter.