Misstänkt klusterutbrott på Backsippan

Under tisdagen kom besked att 5 st av de boende samt 3 st i personalen på Backsippans vård- och omsorgsboende i Ljusdal har testats positivt för corona. Kohortvård har införts, alla boende på backsippan vårdas nu av personal med särskild skyddsutrustning.

På Backsippan finns närmare 40 kunder och 50 personal. All personal och alla boende på Backsippan testas nu.

- Vi står i nära dialog med Regionens smittskyddsenhet och vi gör allt vad vi kan för att minimera risken för ytterligare smittspridning, säger förvaltningschef Ingrid Sundström.

Tills läget har stabiliserat avråder vi starkt från besök.