Ljusdals kommun lämnar stabsläge

Igår, måndag, beslutades att Ljusdals kommun går ur stabsläge och att vi återgår till normalläge där verksamheterna själva ansvarar för att ha en beredskap i händelse av kris.

Kommunchef Nicklas Bremefors sa under måndagens stabsmöte att samtliga verksamheter i kommunen meddelar grönt läge. Det innebär att det inte är en större frånvaro eller belastning som kan göra arbetssituationen svår att hantera, och att läget därmed ses som stabilt. Därför beslutades att Ljusdals kommun övergår från stabsläge till normalt läge.