Ljusdals kommun i stabsläge med anledning av covid-19

Ökningen av antalet smittade av covid-19 i kommunen och regionen gör att Ljusdals kommun återigen går upp i stabsläge. Det beslutade tillförordnad kommunchef Mikael Björk under måndagen.

Regeringen och Folkhälsomyndigheter har i dag, på grund av den kraftigt ökande smittspridningen, presenterat ett flertal nya restriktioner som införs onsdagen den 12 januari.

Ljusdals kommun följer kurvan och den senaste veckan har det synts en stor ökning av antalet bekräftade fall av covid-19. Därför har tillförordnad kommunchef Mikael Björk beslutat att Ljusdals kommun går upp i stabsläge, i dag måndag, klockan 16.00.

- Vi som kommun har många samhällsviktiga uppdrag och alla anställda har under pandemin tagit sig an detta med bravur. Nu ser vi att smittspridningen går upp, och vi måste då vara beredda att agera snabbt om situationen ändras inom någon verksamhet, säger han och fortsätter:

- Vi har redskapen och informationen som behövs för att kunna motverka smittspridningen, men vi måste hjälpas åt för att lyckas. Genom att gå upp i stab kan vi göra det på ett enklare sätt.

Vad är stabsläge?

Krisledningsstabens stabschef (kommunchef eller ersättare) kan fatta beslut att gå upp i stabsläge vid kriser som:

 • Kräver samordning.
 • Allvarligt påverkar förtroendet för kommunen.
 • Innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner.
 • Innebär allvarliga störningar som påverkar andra.
 • Innebär att kommunen blir tillfrågad att bistå andra samhällsaktörer som är i kris.

Krisledningsstabens uppgifter är bland annat att:

 • Skapa en gemensam lägesbild.
 • Sortera och bearbeta inkommen information.
 • Analysera krisen.
 • Planera åtgärder på lång och kort sikt.
 • Samverka med externa aktörer.
 • Verkställa beslut.
 • Följa upp beslut.
 • Föredragning för krisledningsnämnd (om denna är aktiverad)
 • Föra minnesanteckningar och loggar som ska sparas till utvärderingen.
 • Aktivt delta vid utvärdering när stabsläget är avvecklat.