Ljusdals kommun åter i stabsläge

Mot bakgrund av ökad smittspridning av covid-19 beslutade kommunchef Nicklas Bremefors att Ljusdals kommun åter går upp i stabsläge från och med den 16 november klockan 16.00