Länets aktörer agerar gemensamt i kampen mot coronaviruset

Tillsammans måste vi hitta sätt att bromsa smittspridningen. Det gör att vi inom länet tagit fram en rad gemensamma åtgärder för att säkra ett uthålligt arbete, säger Johan Höglund, försvarsdirektör Länsstyrelsen Gävleborg.

Torsdagen den 19 november deltog Ljusdals kommun tillsammans med länets andra kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg i ett samordningsmöte, en så kallad ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion. S
yftet med samordningsmötet var att de olika aktörerna tillsammans ska prioritera åtgärder och resurser i arbetet mot coronaviruset.

Överenskommelsen som nu träffats ger länets kommuner en gemensam lägstanivå. Den begränsar inte de kommuner som vill fatta skarpare beslut utifrån gällande råd. Varje kommun ansvarar för att det finns lagliga förutsättningar för de beslut som fattas.

- Samsynen om vad vi i länet behöver göra för att vända den här utvecklingen är stor. Men det finns också områden där kommunernas förutsättningar skiljer sig väsentligt åt och där skillnader är nödvändiga, säger Johan Höglund.

Överenskommelsen gäller så länge Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd gäller i Gävleborgs län, det vill säga fram till och med den 13 december.

Vad detta innebär för de olika verksamheterna i Ljusdals kommun uppdateras löpande på vår webb. Mer information från respektive verksamhet finner du även här:

https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/informationomcoronaviruset/covid19aktuellinformationfrankommunensverksamheter.4.25fd17d6170fb21dc8a544d8.html