Lägesrapport 2020-04-07, covid-19

Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Mer aktuell information hittar du under relaterade sidor i Lägesrapport covid-19 per verksamhet.

För att kunna hjälpa på bästa sätt och samtidigt undvika spridningen av covid-19, tar individ- och familjeomsorgen, IFO, och flyktingenheten enbart emot bokade besök. Följande telefonnummer gäller:

Barn- och ungdomsenheten

  • 0651 - 34 00 73.

Flyktingenheten

  • 0651 - 183 26 eller 070 - 364 93 16.

Försörjningsstöd

  • 0651 – 182 31.

Vuxenenheten

  • 073 - 064 43 18.