Lägesrapport 2020-04-02, covid-19

Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Mer aktuell information hittar du under relaterade sidor i Lägesrapport covid-19 per verksamhet.

Vård och omsorg

 • Kommunens samtliga dagverksamheter är fortsatt stängda under hela april.

Trygghetsboenden

AB Ljusdalshem vädjar till alla att i möjligaste mån undvika att besöka hyresgästerna i kommunens trygghetsboenden. Gemensamhetslokaler och anhöriglägenheter är stängda tills vidare.

Trygghetsboendena är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Folkhälsomyndigheten förtydligar sina allmänna råd för att motverka smittspridning
Region Gävleborgs smittskyddsläkare betonar med skärpa vikten av att följa dessa råd.

 • Ta personligt ansvar för att minska smittspridning.
 • Håll avstånd till andra i butiker, i kollektivtrafiken, på gym, idrottsplatser och liknande.
 • Stanna alltid hemma om du uppvisar symtom.
 • Var noggrann med handhygien.
 • Undvik större sammanhang.
 • Föreningar rekommenderas skjuta upp årsmöten och likande.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter och helst undvika kollektivtrafik. Vidare att undvika att handla i butiker eller vistas på platser där människor samlas.

Volontärsnätverk för stöd och samtal
Ett volontärsnätverk har bildats med syfte att erbjuda stöd till personer som upplever oro, känner sig isolerade och behöver någon att prata med. Ljusnans pastorat samordnar insatserna och en stödlinje har upprättats som är öppen för alla: 0651-76 80 65

I volontärsnätverket finns representanter från Ljusdals kommun, Röda Korset, Svenska kyrkan/Ljusnans pastorat, Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet och SISU.

1177 Vårdguiden varnar för bedragare som utnyttjar kriser för att luras
Flera personer har utsatts för bedrägeriförsök av personer som sagt sig vara från hälso- och sjukvården. De viktigaste råden från 1177 är:

 • Logga aldrig in via bank-id eller bankdosa om du blir uppringd och ombedd att göra det.
 • Ge aldrig ut dina bankuppgifter eller mobila bank-id till någon som ringer upp dig.
 • Kontakta polisen och gör en anmälan om du upplever att något brottsligt har skett.

Kommunkansliet
Ljusdals kommun har fattat beslut om att allmänheten inte längre tillåts ta del av allmänna handlingar, exempelvis samrådshandlingar eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna, på plats i Kommunhuset.

I stället kan den intresserade beställa digitala kopior eller utskrivna kopior som kan skickas hem till personen utan kostnad. Tänk på miljö- och klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Två domar från Kammarrätten i Jönköping innebär att en myndighet, mot bakgrund av coronaviruset och smittspridning, inte behöver släppa in allmänheten att ta del av allmänna handlingar.

Ljusdals kommuns beslut gäller tills vidare.