Lägesrapport 2020-03-27, covid-19

Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Tidigare och fortfarande aktuell information hittar du under relaterade sidor i Lägesrapport covid-19 per verksamhet.

Förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola

  • Om barn och elever som insjuknar under skoltid gäller följande: Vårdnadshavare ska hämta sina barn och elever omgående. Barnet eller eleven får vänta på vårdnadshavare på en avskild plats tillsammans med en vuxen.
  • Pågående elevvaccinationer fortsätter som planerat hos skolsköterskorna. Om eleven är sjuk flyttas vaccinationen fram till dess att eleven är frisk.

Lärvux

  • Skoluppgifter skickas hem till eleverna varje vecka.
  • Lärarna ringer eleverna på måndagar och stämmer av hur det går och om de behöver stöd på något sätt.

Vård och omsorg
Måndag 30 mars öppnar omsorgsförvaltningen en kristelefon för personal och kunder som har frågor som rör covid-19. Telefonen, med telefonnummer 0651-182 56, är öppen på vardagar klockan 8:00 - 15:00. Allmänna frågor till omsorgsförvaltningen som inte rör covid-19 hänvisas till ordinarie telefonnummer.