Krisledningsnämnden antar krisplan, delegerar till kommunchef

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) beslutade i samråd med kommunchef Nicklas Bremefors att ställa in kommunstyrelsens sammanträde och sammankallade istället kommunens krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden träffades tisdagen den 17 mars för att fatta beslut om att förtydliga att en extraordinär händelse råder, anta en krisplan samt delegera beslut i frågan till kommunchefen.

Nämnden beslutade att Ljusdals kommun är i stabsläge från och med onsdag den 11 mars kl. 15.00, och verkar därmed under lagen om extraordinära händelser fram tills att Krisledningsstaben avvecklas. Krisplanen för pandemi antogs och kommunchefen fick delegation att besluta om nödvändiga åtgärder. Efter att besluten fattats så avvecklades krisledningsnämnden.

Kommunalråd Markus Evensson (S) sade att besluten fattats så att kommunen är väl förberedd oavsett vad som händer. ”Det här är en förebyggande åtgärd för att kunna fatta snabba beslut när det behövs. Vi har gett krisledningsstaben och kommunchefen mandat att kunna agera kraftfullt och utan dröjsmål.”