Kommunen ger 1 miljon i extra stöd till föreningar

Våra lokala föreningar har drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Den 24 maj beslutade kommunfullmäktige att bevilja ett anslag till samhällsservicenämnden om 1 030 000 kronor för extra stöd till föreningar i Ljusdals kommun.

Det extra ekonomiska stödet är tänkt att täcka delar av föreningarnas fasta kostnader, eventuella merkostnader och inkomstbortfall kopplade till coronapandemin.

Stödet delas upp i tre delar där den första delen är till föreningar som äger fastigheter eller anläggningar och får drift- och underhållsbidrag från kommunen. Den andra delen riktar sig till föreningar som har fasta kostnader eller merkostnader men som inte äger egna fastigheter eller anläggningar. Den tredje delen gäller föreningar som hyr Ljusdals kommuns lokaler och anläggningar och får en subventionerad hyreskostnad.

Ansökan ska skickas in via föreningens sida på Interbook, Ljusdals kommuns e-tjänst. Ansökningsperioden är 1 juni - 30 september 2021.

Mer information gällande det extra bidraget kommer att skickas till föreningarna.