Julhälsning från kommunchefen

Ljusdals kommun och kommunchef Nicklas Bremefors vill önska alla en God jul, och samtidigt påminna om de lokala anpassningar vi gjort för att minska smittspridning av covid-19.

Anpassningarna gäller fram till 18 januari 2021. Mer information finner du på ljusdal.se/corona