Järvsö skolas fritidshem F-6 tillfälligt stängt 

Sedan förra veckan och under den gångna helgen har elever och personal på Järvsö skola F-3 (placerad i Nybo) bekräftats smittade av covid-19. Fritidshemmet skulle ha varit öppet under pågående sportlov, men på grund av smittspridningen har rektor i samråd med skolchef beslutat att stänga fritidshemmet 8 - 10 mars. Vidare görs bedömning av smittläget tillsammans med Smittskydd Gävleborg och nya beslut kan komma att fattas med kort varsel. Berörda vårdnadshavare kommer att hållas uppdaterade.

Alla vårdnadshavare är underrättade att fritids är tillfälligt stängt 8-10 mars på grund av smittspridningen. Lokalerna står tomma och extra städning kommer att ske under frånvaron.

Smittskydd Gävleborg uppmanar alla vårdnadshavare att låta testa sina barn som har symtom på covid-19.

- Vårdnadshavare är inte skyldiga att meddela skolan om barnet eller någon i familjen konstateras positiv, men för att kunna vidta rätt åtgärder ber vi vårdnadshavare att dela den informationen, säger Linda Mattila, rektor på Järvsö skolor.