Järvsö skola covid-anpassar

Vecka 11, 15-19 mars, har årskurserna 7-9 fjärr- och distansundervisning och F-6 har undervisning på plats i skolan. Fritidshemmet i Nybo är öppet för årkurserna F-3 och fritidshemmet i Järvsö är öppet för 4-6. Beslutet som gäller Järvsö skola har fattats av skolchef och stabschef i samråd med Smittskydd Gävleborg.

På grund av hög smittspridning på lågstadiet vecka 9 och 10 vidtogs ett antal åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Vecka 11 gäller fortsatta anpassningarna som också innefattar krav på munskydd inomhus för all personal, att årskurs 3 inte åker från Nybo till Järvsö för att ha slöjd samt att idrott för årskurserna F-3 hålls utomhus utan krav på ombyte.

Smittskydd Gävleborg uppmanar alla vårdnadshavare att låta testa sina barn som har symtom på covid-19. Vårdnadshavare är inte skyldiga att meddela skolan om barnet konstateras positiv men skolan önskar få information för att rätt åtgärder ska kunna vidtas så snabbt som möjligt.

- Om barn har symtom ber vi att även syskon ska hållas hemma tills det är konstaterat om det är covid-19 eller inte, säger Linda Mattila, rektor Järvsö skola.

Ljusdals kommun följer smittläget noggrant och nya beslut kan tas med kort varsel.