Inställda verksamheter på bandyarenan i Ljusdal och i samtliga idrottshallar

Under dagen har Ljusdals kommuns krisledningsstab beslutat att A-laget i LBK, Ljusdals bandyklubb, är de enda som har tillträde till bandyarenan fram till 24 januari 2021.

Det innebär att allmänhetens åkning, träning för alla åldersgrupper samt all övrig verksamhet på bandyarenan är inställd till och med 24 januari.

All verksamhet i kommunala idrottshallar, inklusive tennishallen, är inställd fram till 24 januari. Detta gäller för alla åldersgrupper.

Beslutet har fattats mot bakgrund av den ökande smittspridningen i vår kommun samt kommunens ansvar att vidta åtgärder för att undvika smittspridning.