Information till dig som har hemsjukvård

Under rådande samhällsspridning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, kan vi komma att vara färre sjuksköterskor i tjänst de närmaste månaderna.

Det innebär att vi över hela kommunen troligen behöver göra omfördelningar av vårt arbete. Arbetsuppgifter kan behöva prioriteras och ibland skjutas från en dag till en annan dag. Fler bedömningar kommer ske via telefon istället för genom hembesök. Förändringen kommer förmodligen att ske successivt.

Om det blir förändringar för just dig, ringer vi och meddelar detta. Det kan hända att information kommer med kort varsel och hoppas att du kan ha förståelse för det.

Under alla omständigheter ska det alltid gå att nå en sjuksköterska via telefon.

Vi kommer att göra allt vi kan för att alla ska få det så bra som möjligt, trots rådande läge.

Med vänliga hälsningar

Sjuksköterskorna i Ljusdals kommun