Information om hygien vid coronautbrott till livsmedelsbutiker

På grund av corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen så vill vi på Miljöenheten ge lite tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker.

Det är mycket viktigt att allmänheten fortsättningsvis kan köpa livsmedel i era butiker. Samtidigt kan ett besök i en butik innebära en ökad risk att bli smittad av coronaviruset eftersom det ofta är mycket människor som handlar samtidigt och att det därmed uppstår långa köer.

Vårt råd till er är därför att skydda era medarbetare så gott det går. Utan kvalificerad personal går det inte att ha öppet. Följ gärna Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar här:

Förebygg långa köer. Försök att få kunderna att använda självutcheckningssystemet om det finns något sådant tillgängligt

Försök att ordna så att kunder inte behöver köa allt för nära varandra.

Ställ gärna ut handsprit på olika ställen i butiken.

Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar m.m. med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel.

Om ni även säljer livsmedel via hemleveranser som beställs på internet så kan ni gärna informera lite extra om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butiken. Tänk dock på att Livsmedlen inte får förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår och kylkedjan får inte brytas om det kan medföra en hälsorisk. Se kapitel IX, punkt 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Om utbrottet blir värre och ni väljer att använda någon form av skyddsutrustning, t.ex. munskydd så är det bra om ni informerar om detta vid ingången så att kunderna förstår avsikten och inte blir skrämda.

Allmän hamstring av livsmedel som är till för känsliga kundgrupper, t.ex. gluten-och laktosfria produkter, kan skapa problem för dessa kunder. Det kan vara bra att ha ett extra lager av dessa i lagerutrymmet för försäljning vid förfrågan. Det kan också vara bra att informera kunderna att det inte är så bra att hamstra dessa produkter.

Om utbrottet blir värre så kan det finnas anledning till att separera olika arbetslag från varandra så långt det är möjligt.

Om ni har några frågor kontakta livsmedelsinspektörerna på Miljöenheten, Ljusdal kommun