Information om arbetsrättslig åtgärd i omsorgsförvaltningen kopplat till covid-19

I december 2020 har en medarbetare i omsorgsförvaltningen som var smittad av covid-19 arbetat hos en redan covid-19-smittad kund under en dag. Händelsen har lett till en arbetsrättslig åtgärd enligt smittskyddslagen.

Den arbetsrättsliga åtgärden innebär att förvaltningschefen haft ett samtal med enhetschef med ett förtydligande till anställningsavtalet om var
rutinerna brustit. En uppföljning på detta samtal kommer att ske mars månad.

- Vi beklagar det inträffade och det är djupt olyckligt att detta hänt, meddelar förvaltningschef Ingrid Sundström.