Idrotts- och fritidsverksamheter öppnar för gymnasieungdomar

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd öppnar för att unga födda 2002 och senare kan delta i organiserade aktiviteter inom idrott och fritid.

Länets kommuner har tillsammans med Region Gävleborg och länsstyrelsen gjort en aktörsgemensam överenskommelse att fortsatt följa de nationella rekommendationerna. Grundregeln är att icke nödvändig verksamhet är fortsatt stängd till och med 21 februari. Undantaget omfattar unga födda 2002 och senare, som tillåts delta i organiserad idrotts- och fritidsverksamhet. Tidigare gällde undantaget unga födda 2005 och senare.

Ett tillägg i den aktörsgemensamma överenskommelsen är att fritidsgårdar och idrottshallar skall förhålla sig till pandemilagens förordning som säger att besökare ska ha 10 m² till sitt förfogande.

Ljusdals kommuns verksamheter jobbar nu för att kunna öppna sina verksamheter på ett sätt som motverkar smittspridning av covid-19. Mer information kommer inom kort om vad som gäller i respektive verksamhet.