Hur förbereder sig Ljusdal för coronaviruset?

Även om inga fall av coronaviruset bekräftats i Gävleborg så har Ljusdals kommun börjat förbereda sig för en eventuell smitta. Vår personal sitter med i samverkansgrupper med Länsstyrelsen, Smittskydd Gävleborg och andra aktörer, har interna möten med kommunala verksamheter samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), och vi håller oss underrättade om vad som sker både i Sverige och utomlands.

Om ett fall skulle konstateras i Ljusdal så har vi tillsammans med landstinget den beredskap, kunskap och utrustning som krävs. Men Folkhälsomyndigheten rapporterar att sannolikheten för smitta i Sverige ännu är låg även om enstaka fall kan upptäckas. Sjukvårdens beredskap i Sverige uppfattas som mycket god, vilket innebär folks benägenhet att informera om misstänkt smitta samt sjukvårdens förmåga att hantera en sådan situation. Enstaka fall kan förekomma när hemvändare anländer men troligen kan dessa isoleras snabbt.

Precis som i alla krissituationer sprids falsk information om viruset som skapar oro. Därför är det extra viktigt att man som medborgare söker information från säkra källor som 1177.se eller Folkhälsomyndigheten.

Just nu uppmuntrar vi all personal att fortsätta sina vanliga rutiner - ha god handhygien, inte gå till arbetet om man är sjuk, samt vara uppmärksam på om någon i ens närhet har varit i Hubei-provinsen i Kina och uppvisar influensa-symptom. Vid misstänkt smitta, ring 1177.

Bakgrund:

Ett nytt coronavirus har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kallas också för 2019-nCoV. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Per den 2 feb (källa: WHO) har 14557 fall rapporterats. Sverige fick sitt första bekräftade fall fredag den 31 Jan och viruset förekommer i 23 länder. Regeringen har beslutat om att klassificera Coronaviruset som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom – det innebär t.ex. ökat mandat för läkare att besluta om undersökning, spärra av områden eller tvingande karantän.