Hemsändningsbidrag till livsmedelsbutiker förlängs till 30 juni

I april 2020 införde Ljusdals kommuns omsorgsnämnd ett tillfälligt bidrag till livsmedelsbutiker som erbjuder hemsändningstjänster för personer i riskgrupp för covid-19. Bidraget gällde till 31 december men förlängdes till 31 mars i år och nu har kommunstyrelsen beslutat att förlänga bidraget ytterligare till och med 30 juni.

Enligt det tillfälliga avtalet om hemsändningsbidrag betalar kommunen en fast summa till butikerna per genomförd hemleverans, varav Region Gävleborg bekostar hälften. I maj månad återkommer ärendet till kommunstyrelsen för diskussion om hemsändningsbidragets förlängning alternativt upphörande.

Beslutet innefattar även att kommunstyrelsen tar över ansvaret för varuförsörjningsfrågor kopplade till pandemin.

Relaterade sidor