Hemsändningsbidrag till livsmedelsbutiker förlängs

Nu förlängs innevarande avtal om hemsändningsbidrag till livsmedelsbutiker till 31 mars 2021. Så beslutade omsorgsnämnden den 9 december som en del i att förenkla för personer i riskgrupp och motverka smittspridning av covid-19.

I mars 2020 införde Ljusdals kommun ett tillfälligt bidrag till livsmedelsbutiker som erbjuder hemsändningstjänster för personer i riskgrupp. Avtalen skulle gälla till 31 december i år, men har nu förlängts till 31 mars 2021. Enligt avtalet betalar kommunen en fast summa till butikerna per genomförd hemleverans, varav Region Gävleborg bekostar hälften.