Handlingsplan vid epidemi/pandemi

Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun följer riktlinjer från folkhälsomyndigheten, regeringen och skolverket. Tar regeringen beslut om att stänga förskolor och/eller skolor kommer Ljusdals kommun givetvis att följa dessa. 

Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan för nedstängning av våra enheter om vi hamnar i ett läge där vi inte kan säkerställa att vi har tillräckligt med personal för att upprätthålla en säker miljö för våra barn och elever. Den plan som tagits fram blir aktuell i de fall myndigheter går ut med rekommendation att gå över till distansundervisning alternativt stänga skolor eller i de fall som skolverkets förordning (2020:115) anger.