Fullvaccinerade äldre kan åter krama sina anhöriga

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att äldre som är vaccinerade med två doser, samt att det gått två veckor efter andra dosen, kan återgå till en lite mer normal tillvaro och träffa sina anhöriga igen.

Folkhälsomyndighetens data visar hittills att vaccinationerna mot covid-19 har gett skydd mot smitta bland personer i den grupp som prioriterats högst för vaccination i Sverige. I takt med att andelen som vaccinerat sig ökar, har antalet sjukdomsfall och dödsfall minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre såsom vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden.

Den som är vaccinerad behöver inte längre vara lika försiktig i sitt eget hem. Det går bra att träffa symtomfria anhöriga och kramas, sitta nära i soffan och hålla varandra i handen.

- Det känns som att det går åt rätt håll. Många av våra äldre har mått dåligt av isoleringen som pandemin inneburit. Nu hoppas jag att lite mer glädje kan komma in de äldres tillvaro igen, säger Anna Forsberg, verksamhetschef för äldreomsorgen, Ljusdals kommun.