Fritidsgårdarna håller öppet digitalt vecka 11

15-19 mars är kommunens fritidsgårdar i Ljusdal, Färila, Los och Järvsö öppna digitalt i stället för fysiskt. Fritidsledarna finns på plats digitalt varje kväll med öppettiderna 16:30-20:30 måndag till torsdag och klockan 18-22:30 på fredag.

Det är för att bidra till en minskad smittspridning av covid-19 som fritidsgårdarna är stängda för fysiska besök vecka 11. Ljusdals kommun följer smittläget noggrant och nya beslut kan komma att fattas med kort varsel.