Fortsatt fjärr- och distansundervisning på Slottegymnasiet vecka 15

Rektor och förvaltningschef har i dialog med Region Gävleborg fattat beslut om att årskurs 1, 2 och 3 på Slottegymnasiet fortsätter med distans- och fjärrundervisning även vecka 15, 12-18 april. Undantag gäller för elever på Introduktionsprogram, elever som har kontrakt med Studieverkstan, elever på Naturbruk och NIU samt elever som är på APL.

Beslutet är fattat mot bakgrund av att den lokala och regionala smittspridningen fortsatt är på en alltför hög nivå. Säkerheten och arbetsmiljön för våra elever och personal sätts alltid främst.

Situationen utvärderas kontinuerligt.