Fortsatt distansundervisning på Slottegymnasiet vecka 18

Årskurserna 1, 2 och 3 på Slottegymnasiet fortsätter med distans- och fjärrundervisning vecka 18, 3-7 maj. Undantag gäller för elever på IM språkintroduktion, elever som har kontrakt med Studieverkstan, elever på Naturbruk och NIU samt elever som är på APL.

Beslutet är fattat av Slottegymnasiets rektor i samråd med förvaltningschef och Region Gävleborg mot bakgrund av att den lokala och regionala smittspridningen av covid-19 fortsatt är hög.

Ljusdals kommun följer och utvärderar smittläget kontinuerligt. Nya beslut kan fattas med kort varsel.