Fortsatt distansundervisning på Slottegymnasiet vecka 17

Årskurserna 1, 2 och 3 på Slottegymnasiet fortsätter med distans- och fjärrundervisning vecka 17, 26-30 april. Undantag gäller för elever på IM språkintroduktion, elever som har kontrakt med Studieverkstan, elever på Naturbruk och NIU samt elever som är på APL.

Beslutet är fattat av Slottegymnasiets rektor i samråd med förvaltningschef och i dialog med Region Gävleborg. Bakgrunden till beslutet är att den lokala och regionala smittspridningen av covid-19 fortsatt är hög. Säkerheten och arbetsmiljön för elever och personal sätts alltid främst.

Rektor uppmanar alla att följa rekommendationerna för att minska smittspridning, exempelvis att hålla avstånd till varandra, använda munskydd i arbetsmoment där avstånd inte kan hållas, tvätta händerna ofta och att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Ljusdals kommun följer och utvärderar smittläget kontinuerligt. Nya beslut kan fattas med kort varsel.