Fortsatt covidanpassning av idrottsanläggningar i Ljusdals kommun

Beslutet som togs gällande nedstängning av idrottsanläggningar (med undantag för barn och unga födda 2005 eller senare) fram till och med den 13 december 2020, förlängs nu fram till och med den 17 januari 2021.

På måndagen den 14 december 2020 träffades kommunchefer, beredskapssamordnare och tjänstemän från länsstyrelse och region för att ta fram gemensamma åtgärder för att minska smittspridningen i länet. Länets kommuner är överens om att förlänga beslutet om stängda kommunala verksamheter. Överenskommelsen gjordes 15 december 2020 och gäller fram till och med 17 januari 2021.

I dagsläget har vi en situation inom vården som Region Gävleborg beskriver som mycket ansträngd, vissa delar av kommunens verksamheter upplever en betydande påverkan. Vi ser en ökad smittspridning både i regionen men också lokalt i kommunen som är oroväckande och inte ser ut att minska. Det finns ett fortsatt behov av att begränsa antalet fysiska kontakter.

Sedan den 14 december gäller också nationella skärpta allmänna råd, vad de innebär kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Överenskommelsen mellan kommunerna i Gävleborg innebär en begränsning av de nationella allmänna råden. Gävleborg sticker ut i landet som ett av de län där smittspridningen ökar mest. Genom att vidta de här åtgärderna hoppas vi bidra till att vända den negativa trenden.

Alla idrottshallar håller stängt från och med 23 november till och med 17 januari 2021 för föreningar, privatpersoner och företag. Beslutet kan förändras under tiden med kort varsel. Undantag från detta är träningsverksamhet i föreningsregi för barn födda 2005 eller senare samt skolverksamhet.