Förlängd distansundervisning på Slottegymnasiet

Det är nu beslutat att distans- och fjärrundervisningen på Slottegymnasiet förlängs till den 24 januari 2021.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att den tidigare rekommendationen, att gymnasieskolor delvis ska stänga och övergå till distansundervisning mellan 7 december 2020 till 6 januari 2021, förlängs och gäller till och med 24 januari 2021.

Undantag för nationella prov och vissa andra moment i gymnasieskolan
Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan gäller inte heller för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp.
  • genomförandet av nationella prov.
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

För Slottegymnasiet innebär detta att:
- Introduktionsprogrammet fortsätter som tidigare sin undervisning på plats.

- Elever som i dagsläget har kontrakt med studieverkstan ska fortsätta på plats enligt överenskommelse.

- Praktiska moment som inte kan skjutas upp genomförs på plats:

- Yrkesdagar på naturbruksprogrammet, i mindre grupper i skogen, samt simulatorundervisning vecka 3.

- Vård och omsorgsprogrammet inför APL vecka 3, torsdag och fredag.

- Bild och form, individuelltval, vecka 3 onsdag. Inne för år 2 och distans för alla på fredag.

- NIU praktiska moment utanför skolan vecka 3.

- Barn och fritidsprogrammet, yrkesdag år 3, fredag vecka 3.

- Barn och fritidsprogrammet, yrkesdag år 2, onsdag vecka 3.