Folkhälsomyndigheten: Information till resenärer på kinesiska

Folkhälsomyndigheten kompletterar sin information till personer som nyligen rest från områden där det nya coronaviruset sprids. Nu finns informationen även på kinesiska.

Resenärer som varit i ett område med pågående smittspridning de senaste 14 dagarna och får symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.