Fjärr- och distansundervisning för högstadiet förlängs till 21 mars

Det tidigare beslutet om fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9 förlängs till och med 21 mars. Elever i grundsärskolan är undantagna från beslutet.

Elever som har fjärr- och distansundervisning kan fortsatt beställa lunchlådor från kostservice. Information om beställning skickas direkt till eleverna via SchoolSoft.

Ljusdals kommun följer kontinuerligt smittläget tillsammans med Smittskydd Gävleborg och eventuella ändringar kan beslutas med kort varsel.