Fjärr-, distans- och närundervisning för högstadiet och gymnasiet vecka 15 och 16

Med undantag för grundsärskolan ska alla högstadieklasser och hela Slottegymnasiet ha en kombination av fjärr-, distans och närundervisning veckorna 15 och 16, 12-25 april. Så beslutade skolchef i samråd med rektorer och Smittskydd Gävleborg under eftermiddagen den 12 april.

Sedan tidigare har beslut fattats att även elever från förskoleklass till årskurs 6 på Färila skola har fjärr- och distansundervisning hela vecka 15, 12-18 april.

Bakgrunden till beslutet är en hög smittspridning av covid-19. Ljusdals kommun följer noggrant smittläget och nya beslut kan fattas med kort varsel.

Elever som har fjärr- och distans erbjuds lunchlådor från kostenheten.