Färila skola tillfälligt stängd 26 mars

Den senaste veckan har några fall av covid-19 konstaterats på Färila skola. Samtidigt är några ur personalen hemma i väntan på provsvar. Då tillräckligt med vikarier inte gått att få tag på för att kunna bedriva verksamhet, har rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg beslutat att hålla skolan tillfälligt stängd den 26 mars för årskurserna F-6. Åk 7-9 har fjärr- och distansundervisning.

Fritidshemmet är öppet 26 mars men har ansträngt personalläge.

Smittskydd Gävleborg uppmanar till uppmärksamhet på symtom och fortsatt testning.