Färila skola tillfälligt stängd 1 april

Mot bakgrund av smittspridning av covid-19 hålls Färila skola stängd torsdag den 1 april för elever i förskoleklass till årkurs 3. Beslutet är fattat av rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg.

För årskurserna 4-9 gäller fjärr- och distansundervisning hela innevarande vecka, ett beslut som fattats sedan tidigare.

Från fredag 2 april till och med 11 april är det påsklov.