Färila skola: Fjärr- och distansundervisning för alla elever vecka 15

På grund av hög smittspridning av covid-19 på Färila skola har rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg beslutat om fjärr- och distansundervisning för alla elever, från förskoleklass till årkurs 9, veckan efter påsklovet, 12-18 april.

- Med de här åtgärderna hoppas vi att smittkedjorna ska brytas. Till vecka 16 är förhoppningen att kunna återgå till närundervisning på skolan, säger Marcus Persson, rektor Färila skola.

Fritidshemmet håller öppet men har ansträngt personalläge.

- Vi vädjar till vårdnadshavare att ha barnen hemma, om det är möjligt. Detta för att vårdnadshavare med arbeten inom samhällsviktig verksamhet ska kunna ha sina barn på fritids i första hand, säger Catrin Backman, biträdande rektor Färila skola.

Ljusdals kommun följer smittläget noggrant och nya beslut kan tas med kort varsel. Smittskydd Gävleborg uppmanar till uppmärksamhet på symtom och fortsatt testning.