Färila skola: Både när- och distansundervisning vecka 13

Efter att ha hållit stängt den 26 mars på grund av ansträngt personalläge öppnar Färila skola vecka 13 med närundervisning för förskoleklass till årskurs 3. För årskurserna 4-9 gäller fjärr- och distansundervisning hela veckan.

Fritidshemmet håller öppet men personalläget är fortsatt ansträngt såväl på fritidshemmet som på skolan.

Smittskydd Gävleborg uppmanar till uppmärksamhet på symtom och fortsatt testning för covid-19.