Distansundervisning för årskurs 7-9

Från onsdag 16 december till fredag 18 december undervisas alla elever i årskurs 7-9 på distans. Syftet med distansundervisning är att begränsa antalet fysiska kontakter bland berörda. Det här innebär att eleverna som nu får stanna hemma ska göra just det, stanna hemma.

Detta har bedömts som en lämplig länsgemensam åtgärd för att minska smittspridning av covid-19 av Smittskydd Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommuns krisledningsstab. Viktigt i detta är att våra ungdomar inte träffas på annat håll eftersom syftet med distansundervisningen är att begränsa antalet fysiska kontakter.

Instruktioner om distansundervisning kommer från respektive skolenhet under dagen. På grund av denna snabba omställning kan matlådor till elever inte levereras.

Slottegymnasiet och utvecklingscentrum har sedan en tid gått över till fjärr- och distansundervisning efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Sedan den 14 december gäller också nationella skärpta allmänna råd, vad de innebär kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.