Det tillfälliga hemsändningsbidraget till livsmedelsbutiker upphör 1 juli

Det var i april förra året som ett tillfälligt bidrag infördes till livsmedelsbutiker som erbjöd hemsändningstjänster för personer i riskgrupp för covid-19. Under dagen har kommunstyrelsen beslut att det tillfälliga hemsändningsbidraget upphör från 1 juli i år.

Beslutet har fattats mot bakgrund av att de flesta i riskgrupp beräknas vara vaccinerade före sommaren och därmed bedöms åtgärden ha begränsad effekt för smittspridning bland målgruppen.

Flera av butikerna som har upparbetat tjänster med plock, packning och hemsändning av dagligvaror fortsätter att erbjuda tjänsten till alla. Hemtjänsten kan också hjälpa till med varuinköp efter behovsprövning.