Delvis fjärr- och distansundervisning för högstadiet från 1 mars

Under perioden 1 till 17 mars införs delvis fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9 i kommunens skolor, med undantag för elever i grundsärskolan. Beslutet är fattat av rektorerna i samverkan med skolchef för att minska spridningen av covid-19.

Elever som har fjärr- och distansundervisning kommer att, via SchoolSoft, kunna beställa matlådor från kostservice. Information om beställning skickas direkt till eleverna via SchoolSoft.

Ljusdals kommun följer kontinuerligt smittläget tillsammans med Smittskydd Gävleborg och eventuell hel fjärr- och distansundervisning kan komma att beslutas med kort varsel.