Delvis distansundervisning på Slottegymnasiet från 25 november

Från och med onsdag 25 november införs distansundervisning för de flesta program på Slottegymnasiet. Detta görs för att förhindra smittspridning av covid-19. Beslutet gäller fram till 18 december, men kan förändras under tiden.

Undantagen från distansundervisning är yrkesdagar, APL (arbetsplatsförlagt lärande), nationell idrottsutbildning (NIU), IM-programmet, undervisning för samtliga årskurs 3-elever, praktiska moment, studieverkstan och större provtillfällen i aulan efter skoltid.

Slottegymnasiet arbetar vidare med hantering av risker för smittspridning och oro inför distansarbete.