Covid-19 på vård- och omsorgsboende

Idag har Region Gävleborg konstaterat att en kund inom kommunens vård- och omsorgsboende har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset.

- Vår personal har gjort ett otroligt jobb, men trots det så måste vi tyvärr meddela att vi nu har bekräftad smitta på ett vård- och omsorgsboende i kommunen. Det finns en samhällssmittspridning och vi har varit beredda på detta. Vi följer de åtgärder som Region Gävleborgs Smittskydd rekommenderar, säger Ingrid Sundström, förvaltningschef.

Personen vårdas på boendet enligt anbefallna hygienrutiner. Anhöriga till den smittade och andra berörda har kontaktats. De har också fått ett telefonnummer dit de kan höra av sig om de har frågor eller funderingar.

Region Gävleborg har analyserat situationen och gett anvisningar för hur man ska gå vidare. Personalen som arbetar på boendet har gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård). De har också utökad skyddsutrustning, som de tränats i att använda, och personalen som vårdar sjuka tar inte hand om friska boende.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen sett ut i andra delar av landet och världen. Därför håller man noga utkik efter symptom hos både boende och personal.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på äldreboendet, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ringa eller video-chatta med de boende. Vi hänvisar till Smittskydd Gävleborg om man har vidare frågor.